Dostál & Sorokáč

Advokátní kancelář Dostál & Sorokáč je česko-slovenská, moderní, dynamická a rychle se rozvíjející kancelář se sídlem v Praze v Pařížské ulici 68/9 a pobočkami v Chomutově na náměstí 1. máje 101/2 a na Slovensku ve Svitu v ulici Štúrova 955.

Zakladatelé - advokáti Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál a JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA vykonávají advokátní praxi v souladu s ustanovením § 2177 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Dále trvale spolupracujeme s dalšími advokáty a koncipienty specializovanými na různé oblasti práva.

Dne 08.01.2019 došlo k prodeji obchodního závodu účastníky sdružení DOSTÁL & SOROKÁČ a to Mgr. Ing. Mgr. Jiřím Dostálem, IČ 714 45 790, se sídlem Pařížská 68/9, Praha 1 a JUDr. Ing. Mgr. Pavlem Sorokáčem, MBA, IČ 676 58 792, se sídlem Pařížská 68/9, Praha 1, na obchodní společnost Dostál & Sorokáč, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 077 50 447, se sídlem Pařížská 68/9, Praha.

0
Úspěšných případů
V oblasti právního zastoupení, poradenství a přípravy smluv jsme vyřešili ke spokojenosti našich klientů 8500+ úspěšných případů.
0
let v oboru
Pohybujeme se v oboru již od roku 2004 a díky tomu jsme získali mnoho zkušeností.
0
Oborných publikací
Náš specializovaný tým odborníků rovněž působí na katedrách práva, kde působí jako lektoři, současně poskytujeme školení v oblasti právní roviny pro vzdělávací instituce a soukromou sféru.

Na čem si zakládáme

široká působnost

Právní služby poskytujeme v celém procesu ochrany a prosazování práv a oprávněných zájmů klienta, počínaje jeho zastupováním při jednáních se soukromoprávními entitami, máme zkušenosti se zastupováním fyzických i právnických osob v civilních i trestních soudních řízeních, zastupováním ve správním řízení před správními úřady a jinými institucemi, rovněž i na úrovni evropských a mezinárodních institucí.

Kromě zastupování v celém soudní procesu, poskytujeme i dílčí služby jako sepisy či revize smluv, zpracování žalob, návrhů, stížností a opravných prostředků, provádíme advokátní úschovu peněz i listin a jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu).

Právní pomoc jsme schopni zajistit i mimo území České republiky, a to na Slovensku, v Německu, Rakousku, Itálii a balkánských zemích. Pokud se týče zajištění právní pomoci v jiných zemích, jsme připraveni nabídnout zprostředkování právních služeb místními advokátními kancelářemi.

odbornost

Právní služby poskytujeme v oborech: občanské právo, obchodní právo, veřejné zakázky, správní právo, trestní právo, pracovní právo, stavební právo, právní vztahy k nemovitým věcem, fúze a akvizice, vymáhání pohledávek, insolvence, rodinné právo, bankovní právo, sportovní právo.

Za účelem, co nejvyšší komplexnosti poskytnutí služeb klientovi v rámci naší činnosti spolupracujeme s odborníky z ostatních odvětví, zejména soudními znalci, daňovými poradci, tlumočníky a exekutory.

rychlost

Naším primárním zájmem je právní jistota klienta a profesionální pomoc při řešení problému, kdy při poskytování právních služeb zajišťujeme co nejvyšší úroveň právních služeb při zachování maximální důvěrnosti, diskrétnosti a osobním přístupu ke klientům. Dbáme na efektivnost a rychlost při poskytování právních služeb.

cena

Cena za poskytování právních služeb se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Odměna pak může být mimosmluvní, smluvní. Platby probíhají po zálohách (formou záloh). Své výdaje máte neustále pod kontrolou.

Náš tým

JUDr. Ing. Mgr. Pavel Sorokáč, MBA je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2003 – 2008. V roce 2009 úspěšně složil rigorózní zkoušku.…

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2004. Po ukončení studia nastoupil téhož roku na exekutorský úřad…

Mgr. Erika Vejmelková je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2006 - 2011. Po ukončení studia nastoupila téhož roku do advokátní…

Mgr. Erika Knopová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvovala v letech 2008 - 2014. V roce 2012/2013 absolvovala roční stáž na právnické fakultě…

Lenka Drahošová je absolventkou střední hotelové školy v Teplicích. Mezi lety 2007-2010 se věnovala studiu filozofie na Západočeské univerzitě, které nedokončila. Nejvíce pracovních…

Mgr. Ing. Zuzana Sorokáčová je absolventkou Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2017 vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2011…

Mgr. Tomáš Malina je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 1997 - 2004. Již v průběhu studia se začal věnovat i vrcholovému sportu, v…

Mgr. Jan Machač je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v letech 2014-2020. Po ukončení studia nastoupil do advokátní kanceláře Dostál&…