Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek

Mgr. Petr Hoferek je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kdy své studium úspěšně zakončil v roce 2006. Od roku 2008 podniká v oboru realitní činnost, které se věnuje do současnosti. V advokátní kanceláři pracuje jako koncipient od března 2015.

V rámci přípravy na advokátní zkoušky dochází pravidelně na odborné semináře, kde si prohlubuje teoretické znalosti v různých odvětvích práva, jakož i studiem odborné literatury.

V odborné praxi se zaměřuje především na právo civilní, obchodní právo a právo tykající se nemovitostí.