Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek

Mgr. František Jampílek vystudoval Právnickou fakultu na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kterou úspěšně zakončil v roce 2015. Následující rok absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze mimořádné studium. Od října roku 2016 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Dostál & Sorokáč. V současné době studuje Hornicko-geologickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Dále také usiluje o získání titulu JUDr.

Během odborné praxe své znalosti soustavně prohlubuje v rámci seminářů pořádaných Českou advokátní komorou, četbou odborné literatury a judikatury soudů.

Zaměřuje se zejména na právo občanské, obchodní, správní a životního prostředí.