Úvod

Československá advokátní kancelář Dostál & Sorokáč je dynamická a rychle se rozvíjející kancelář, která má sídlo v Praze v Pařížské ulici a pobočku v Chomutově na Nám. 1 máje. Advokáti magistr Jiří Dostál a doktor Pavel Sorokáč vykonávají advokátní praxi na základě ustanovení § 14 zákona č. 85/1996 Sb. ve sdružení.

Více

O nás

O nás

V této sekci naleznete více informací o personálním obsazení advokátní kanceláře Dostál & Sorokáč.

Více
Právní služby

Právní služby

V této sekci naleznete konkrétní oblasti, na které se naše advokátní kancelář specializuje.

  • Občanské právo
  • Rodinné právo
Více
O advokacii

O advokacii

Advokacie od svého vzniku prošla bohatým historickým vývojem a tento vývoj prochází neustálými změnami až do dnešních dnů. Advokacii nacházíme již v období starověkého říma, kdy utváření tehdejšího právního prostředí si vynutila odbornou pomoc učenců, jež se právem zabývali.

Více
Kariéra

Kariéra

Československá advokátní kancelář Dostál & Sorokáč do svého týmu hledá

Více

Copyright 2012 ds-ak.cz. Všechna práva vyhrazena.